วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ณ กิตติภูมิ ฮิลล์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ณ กิตติภูมิ ฮิลล์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพกิจกรรม1 >>คลิก<<
ภาพกิจกรรม 2 >>คลิก<<
คลิปกิจกรรมรอบกองไฟ >>คลิก<<