3 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองผูว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชฯ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองผูว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และรองผู้อำนวยการ นำนางสาวกุลธิดา กาญจนสมบัติ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 และนางสาวปภัษณัญฑ์ แกล้วทนงค์ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน คารวะนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ประจำปี 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>