ุ6 ก.ย. 62_โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนห้วยยอด

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนห้วยยอด วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพคลิก>>