เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียน >>คลิก<<

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ2566 >>คลิก<<

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ2566  >>คลิก<<

ผังสอบสนามสอบ2566 >>คลิก<<

คลิปวีดีโอแนะนำระเบียบปฏิบัติ >>คลิก<<