แจ้งเปิดระบบส่ง SMS และไลน์ FaceAI โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

แจ้งเปิดระบบส่ง SMS และไลน์ FaceAI
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าที่ถูกต้อง
1.ต่อแถวสแกนใบหน้าให้เรียบร้อย
2.ถอดหน้ากากอนามัย ตามองกล้องสแกนใบหน้า
3.รับผลการยืนยันการสแกนใบหน้าผ่าน LINE (ถ้านักเรียนลงทะเบียนไว้แล้ว) หรือดูผลการสแกนบนหน้าจอโทรทัศน์
4.เมื่อสแกนใบหน้าเสร็จ ควรเดินออกทันที
*ผลการสแกนหน้าจะส่ง SMS ไปยังผู้ปกครองนักเรียน*