17ส.ค.62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่นวัตกรรม

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูทุกท่าน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่นวัตกรรม วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช