โครงการ English Activities

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการ English Activities และผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ชมภาพทั้งหมด>>