1เม.ย.66 รายชื่อนักเรียน ม.1 – ม.4 (เรียนปรับพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 (เรียนปรับพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2566
นักเรียนแต่งกายชุดโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก หรือ ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
ดาวน์โหลดรายชื่อ >>คลิก<<