1 ก.พ. 62_ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเพชรพรรณราย

<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>