1 ก.ย. 65 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.6

1 ก.ย. 65 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>