1 มิ.ย. 66 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>