1 ส.ค. 63_อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดาน All in One Touch Screen

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดาน All in One Touch Screen ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<คลิกภาพ>>