1 เม.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (SMTP) ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (SMTP) ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>