1 – 2 กรกฏาคม 2567 นายนิมน ทองนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1 – 2 กรกฏาคม 2567 นายนิมน ทองนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ วัดศรีทวี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

>>ชมภาพ<<