1 -2 ก.ย. 65 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4

ครูและนักเรียนสายชั้น ม.4 ร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 1-2 กันยายน 2565 จ.กระบี่
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>