10เม.ย.64 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ2-63

10 เมษายน 2564 นางสาวสุกัญญา สุวรรณระ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางศิริมาศ ไชยนุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ ผอ.วัฒนชัย ละอองศิริวงศ์ และคุณครูทุกท่าน ที่ให้เกียรติ และดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี
>>ชมภาพ<<