10 ก.พ.64_กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงตึงผิว รายวิชา ว3324


นักเรียนร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงตึงผิว รายวิชา ว33246 ชีววิทยา 6 ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>