10 ก.ย. 62_คณะจากเทศบาลนครตรัง ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


คณะจากเทศบาลนครตรัง ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง “บทบาทหน้าที่คณะกรรมกรรมการสถานศึกษา และชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก” วันที่ 10 กันยนยน 2562<<ชมภาพคลิก>>