10 ก.ย. 63_โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลอด)เทศบาลเมืองกระบี่ 1-63


โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลอด)เทศบาลเมืองกระบี่ มาศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 10 กันยายน 2563
<<ชมภาพทั้งหมด>>