10 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ จะดำเนินสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<คลิกรายละเอียด>>