10 มี.ค. 66 งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)และแผนการดำเนินงานรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) แบบออนไลน์

งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3)และแผนการดำเนินงานรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (GPAX) แบบออนไลน์
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>