10 มี.ค. 66 รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>