11พ.ย.64 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง2-64

11พ.ย.64 ตัวแทนนักเรียน ม.5 และ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี2-64
ชมภาพ >>คลิก<<