11 ก.พ. 64_การทดลอง เรื่อง การตอบสนองของระบบประสาท

นักเรียนร่วมกิจกรรมการทดลอง เรื่อง การตอบสนองของระบบประสาท รายวิชา ว33246 ชีววิทยา 6 ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมด>>