11 ก.ย. 63_โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และครูทุกท่าน ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 11-12 กันยายน 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>