11 ต.ค. 64 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) Pfizer เข็มแรก


นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) Pfizer เข็มแรก ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์โอทอป (OTOP) สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช ให้บริการโดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
<<ชมภาพทั้งหมด>>