11 ธ.ค. 62_ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ตารางสอบกลางภาค>>