11 พ.ย.62_โครงการแข่งขันวาดภาพระบายสี


ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “รักษ์ชีวิต รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานประเพณีลอยกระทง” ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>