11 มิ.ย. 62_พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูสายชั้น ม.1 และนักเรียนชั้น ม. 1 ร่วมพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>