12ธ.ค.64 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564(2-64)

12 ธันวาคม 2564 : โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 จำนวน 24 ห้องสอบ รวม 840 คน นับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางสังคม ให้บุคคลได้เข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป(2-64)
ชมภาพ >>คลิก<<