12เม.ย.64 งดโครงการเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน ระหว่างวันที่ 19-20 เม.ย.64(2-63)

12เม.ย.64 งดจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าชายเลน ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)