12 ก.ค. 62_กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและนักเรียนสายชั้น ม.1 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเพชรจริก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพคลิก>>