12 ก.พ. 63 กิจกรรมชุมนุม เรื่องจุดศูนย์ถ่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

กิจกรรมชุมนุม เรื่องจุดศูนย์ถ่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>