12 ก.พ. 65 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประถมศึกษาปีที่ 6


ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการควบคุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>