12 ก.ย. 62_โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน วันที่ 12 กันยายน 2562 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช<<ชมภาพคลิก>>