12 ก.ย. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการนักเรียนและครูที่ปรึกษารับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคใต้ งาน มอ. วิชาการ ปี 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการนักเรียนและครูที่ปรึกษารับเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคใต้ งาน มอ. วิชาการ ปี 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>