12 มี.ค.62 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา2561

 12มี.ค.62 การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2561 (Local competency Test : LCT) <<ชมภาพคลิก>>