12 ส.ค. 63_ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูกลุ่ม C ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>