13ก.ค.64 ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์1-64

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักการศึกษา
ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชมภาพ >>คลิก<<