13ก.ค.64 สัปดาห์นี้ไม่มีการบ้าน1-64

ปุกาด ปุกาด!!
“สัปดาห์นี้ไม่มีการบ้าน No Homework this week”
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
ครูชาวสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมใจงดสั่งการบ้าน เพื่อให้ลูกเพชรจริกได้ผ่อนคลายความเครียด
จากการสอนออนไลน์น๊าาาาา
โปรนี้จากฝ่ายวิชาการจ้า