13พ.ค.64 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19

13พ.ค.64 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามมาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19

โดย ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชมคลิปวิดีโอ >>คลิก<<