๑๓พ.ย.๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครูทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเพชรจริก๒๕๖๔(๒-๖๔)

๑๓พ.ย.๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและครูทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเพชรจริก๒๕๖๔(๒-๖๔)
ชมภาพ >>คลิก<<