13 ก.ค. 62_อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารการศึกษา

ผอ.พฤษภา   ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารการศึกษา โครงการการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค นครศรีธรรมราช<<ชมภาพคลิก>>