13 ก.ย.62_ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพคลิก>>