13 ก.ย. 62_เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุเคราะห์ปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุเคราะห์ปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ในการสร้างสนามเปตองเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียน วันที่ 13 กันยายน 2562<<ชมภาพคลิก>>