13 ก.ย. 65 โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร มาศึกษาดูงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร มาศึกษาดูงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ 13 กันยายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>