13 ธ.ค. 62_กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษณาปีที่ 5 ห้อง 501 ร่วมกิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก วันที่ 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>