13 พ.ค. 62_ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>