13 มิ.ย. 62_กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คุณครูทุกท่าน นักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก