13 มิ.ย. 62_พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ร่วมพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมด>>